Ord Cross Cheat, APK MOD

Ord Cross Cheat, APK MOD

(228)Games, Word

Ord Cross Cheat an Overview

Ord Cross APK MOD

Ord Cross Cheat

Ord Cross cheat trick gold and resources Vast – EasyGameCheats.Pro are actually launch the new resources generator. This definitely is Ord Cross Cheat code Tool v3.20, having this online cheat tool you may have the option togenerate lots of resources. Don’t burn your money to obtainany materials, now you can work with Ord Cross Resources generator and establish item whatever you really want, This Ord Cross Cheat code is straightforward to utilise, integrated withany Mobile phone device. one hundred per cent Protected and working flawlessly for all those security Ord Cross routine. Ord Cross Hack tool can generate Unlimited Resources just few a minute.
About Ord Cross

Er du lei av de gammeldagse ordsøkgrensesnittene?
Har du lyst til å nyte en helt ny opplevelse av ordspill?
★★★ Nå kand u laste ned Ord Cross og spille på BRETT GRATIS ★★★

Ord Cross er et kreativt kryssordspill som kan inspirere din lidenskap for hjerneutfordringer. Det inkluderer alle essensene fra ordblandespill for at du skal bli helt HEKTET & føle deg UNDERHOLDT.

➤ Nytt & Friskt Utseende: Hvis du liker å spille brettspill og puslespill, bare må du elske det rene og friske BRETT-GRENSESNITTET ved første blikk.

➤ Praktisk & Enkelt å Spille: Du kan enkelt dra bokstavene for å lage et bestemt skjult ord. Det er enkelt å spille og gøy å mestre for alle.

➤ Overraskende Bonus: Logg inn hver dag og få daglig bonus. Du vil også få mynter etter at du har funnet de Ekstra ordene som ikke viser seg på kryssordbrettet.

➤ Over 2.000 Spennende Utfordringer: Det starter enkelt og blir raskt utfordrende. Og du kan teste grensene ved ditt ordforråd. Flere nivåer er på vei.

➤ 100 % Fengende Ordspill: Du vil aldri oppleve et kjedelig øyeblikk! Spill dette kryssordet én gang, så vil du aldri greie å legge det fra deg!

HVORDAN SPILLE

– Dra bokstavene for å sette sammen ord til å fylle tomrommene horisontalt og vertikalt på brettet
– Trykk på “Omstokk”-knappen for å endre rekkefølgen til bokstavene
– Trykk på “Hint”-knappen for å få ledetråder

EGENSKAPER

• Fint & Rent BRETT til deg (Hold deg oppdatert for tilpassbare temaer)
• Finn Ekstra ord for å samle mynter
• 2000+ NIVÅER som du kan spille
• GRATIS å få Daglig Bonus-mynter
• Passer for både barn og voksne som vil forbedre sine ordsøkeferdigheter
• Nettverk er ikke påkrevd, og du kan nyte ordsøk når som helst
• Simpelt & Lett å spille, vanskelig å overvinne gameplay
• Fullstendig GRATIS for alle spillere

LAST NED nå for å begynne å trene din hjerne og bli en ekte mester av ordsøkutfordringer på BRETT!

KONTAKT
support@boardgame.freshdesk.com

Are you tired of the old ordsøkgrensesnittene?
Would you like to enjoy a whole new experience of wordplay?
★★★ Now Kand u download Word Cross and play on BRETT FREE ★★★

Word Cross is a creative crossword puzzle game that can inspire your passion for brain challenges. It includes all the essences of ordblandespill for you to be totally HOOKED & feel ENTERTAINED.

➤ New & Fresh Appearance: If you like to play board games and puzzles, only need to love the clean and fresh BOARD INTERFACE at first sight.

➤ Practical & Easy to Play: You can easily drag the letters to make a particular hidden words. It is easy to play and fun to master for all.

➤ Surprisingly Bonus: Log in every day and get a daily bonus. You will also get coins after you have found the extra words that do not appear on the crossword board.

➤ Over 2,000 Exciting Challenges: It starts easily and quickly becomes challenging. And you can test the limits in your vocabulary. Several levels are heading.

➤ 100% Catchy Pun: You will never experience a dull moment! Play this crossword once, so you will never be able to put it away

HOW TO PLAY ☆

– Drag the letters to put together words to fill the empty spaces horizontally and vertically on the board
– Press the “reshuffling” button to change the order of the letters
– Press the “Hint” button to get clues

Properties ★

• Nice & Clean BRETT you (Keep up to date for customizable themes)
• Find Extra words to collect coins
• 2000+ LEVELS that you can play
• FREE to get Daily Bonus coins
• Suitable for both children and adults who want to improve their ordsøkeferdigheter
• Network is not required, and you can enjoy word search anytime
• Cheesy & Easy to play, hard to overcome gameplay
• Completely FREE to all players

DOWNLOAD now to start training your brain and become a true champion of ordsøkutfordringer on BRETT!

CONTACT ★
support@boardgame.freshdesk.com details

App Information of Ord Cross

App Name Ord Cross
Package Name com.wordgame.puzzle.board.no
Version
Rating ( 228 )
Size 24.9 MB
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Games, Word
Developer

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *