Quizedo – frågesport på Svenska  Cheat, APK MOD

Quizedo – frågesport på Svenska Cheat, APK MOD

Quizedo - frågesport på Svenska Cheat an Overview

Quizedo – frågesport på Svenska APK MOD

Quizedo – frågesport på Svenska Cheat

Hello all people, all of us without difficulty unblocked all new Quizedo – frågesport på Svenska Hack tool that might ensure that you get Unlimited resources.

Bonus there is no need to download file since this is definitely a using the net type, so all you have to do is visit ‘Online-Hack’ icon and also your Quizedo – frågesport på Svenska Online hack tool is ready to use! Quizedo – frågesport på Svenska are 100% trustworthy. Our staff confirm that hack tool for Quizedo – frågesport på Svenska be effective great on many Mobile phone devices. Additionally, it is strongly recommended to be aware of that you don’t need to plant root your Android apparatus or jailbreak your iOS apparatus. Quizedo – frågesport på Svenska Online Hacks has also been examined on a large number of Android and iOS gadgets and it performed well optimal every single schedules! Another fact that creates our Quizedo – frågesport på Svenska the very best is the idea that it’s surely convenient to use– you obtain Unlimited Quizedo – frågesport på Svenska assets. Also, you can feel free to use our Hack tool for unrestricted number oftimes! If you have no idea at all already know how to utilize it, you are able to read complete guide afterward with thisthis web site! Have a great time!

ÄNTLIGEN NU OCKSÅ FÖR ANDROID

* Enkelt och roligt frågesportspel för hela familjen
* Spela en mot en – eller i grupp med upp till sex spelare
* Tävla och vinn riktiga priser i vårt fartfyllda Quizspel
* Informativ text till varje fråga för den som vill lära sig mer!

Vilken är den varmaste planeten i vårt solsystem? Vad kallas en utbildad vinentusiast med ett finare ord? När startade det Trettioåriga kriget? Lär dig något nytt varje dag med vårt roliga frågesportspel Quizedo. Utmana dig själv och andra helt gratis i den roligaste sporten av dem alla: frågesport!

Vilken speltyp är du?

Kvicktänkt och kunnig? Skjuter du från höften? Eller är du försiktig? Bearbetande? Metodisk? Här finns plats för alla speltyper, bara du älskar frågesport och quiz. Du premieras för din kvickhet – om du har rätt – annars finns livlinor att ta till om du vill spela med säkrare kort.

Utmana både vänner och främlingar i denna mångsidiga frågesportsapp som ställer frågor både till ditt tålamod och till din reaktionsförmåga. I både singel- och gruppspel kan du utmana dina motståndare i ett normalläge där varje spelare har 24 timmar på sig att svara, ELLER: Ska det gå undan? Har du bråttom? Kör då ett blixtspel, där man som spelare endast har 15 minuter på sig att svara. Med över 15 000 frågor i databasen, som uppdateras dagligen, i 19 kategorier behöver du använda hela ditt register för att klå din motståndare – och kanske rentav hamna högst upp på topplistan där du kan vinna riktiga priser.

Sätt även din egen prägel på Quizedo genom att skriva dina egna frågor – där varje godkänd fråga ger dig en belöning i form av coins som du sedan kan använda i spelet. Med dina coins, som du också kan köpa, kan du sedan handla fördelar som en ny snurr på på kategorihjulet, eller någon av följande livlinor inne i spelet:

* 50/50 – Vill du ha lite hjälp på traven, vill du eliminera två svar som är fel? På sätt har du i alla fall 50% chans att kamma hem rätt svar.

* Köp mer tid – Har du det på tungan? Behöver du bara liiiite mer tid? Använd dig då av denna livlina så fryses tiden i 10 sekunder.

* Skippa fråga – Vad var det där för fråga? Jag vill ha en ny! Så kanske du resonerar. Men gör det då! Strunta i den och ta en annan.

Dessutom får du inte bara reda på om du hade rätt eller fel på frågan, utan VARJE fråga är utrustad med en informativ text som förklarar svaret. Så att du inte bara triggar tävlingsmänniskan i dig – utan även lär dig något.

Ladda ned frågesportsappen Quizedo helt gratis idag!
FINALLY EXPANDED ANDROID

* Simple and fun trivia game for the whole family
* Play one on one – or in groups of up to six players
* Win real prizes in our fast paced quiz game
* Informative text to each question for anyone who wants to learn more!

What is the hottest planet in our solar system? What do you call a trained wine enthusiast with a fancy word? Once started the Thirty Years War? Learn something new every day with our fun quiz game Quizedo. Challenge yourself and others completely free in the fun sport of them all: the quiz!

What type of game are you?

Witty and knowledgeable? You shoot from the hip? Or are you cautious? Forming? Methodical? There is room for all game types, only you love trivia and quizzes. You are rewarded for your wit – if you have the right – otherwise lifelines to get to if you want to play better bet.

Challenge both friends and strangers in this versatile frågesportsapp who ask questions to both your patience and your ability to react. In both single- and multiplayer allows you to challenge your opponents in a normal mode in which each player has 24 hours to respond, OR: Will it go away? Are you in a hurry? Run as a flash game, where players only have 15 minutes to respond. With over 15 000 questions in the database, which is updated daily, in 19 categories, you need to use your entire registry to beat your opponent – and perhaps even end up at the top of the leaderboard where you can win real prizes.

Also add your own touch to Quizedo by writing your own questions – each approved question will give you a reward of coins that you can use in the game. With your coins, you also can buy, you can then trade advantages as a new spin on the category wheel, or any of the following lifelines in the game:

* 50/50 – Looking for a little help, you want to eliminate two answers that are wrong? On the way you will have all the same 50% chance to win the right answer.

* Buy more time – Do you have it on your tongue? You just need to liiiite more time? Use yourself as this lifeline freezes time for 10 seconds.

* Skip the question – What was that question? I want a new one! So you might reason. But do it then! Ignore it and take another.

In addition, you may not only find out if you were right or wrong on the issue, but each question is equipped with an informative text explaining the answer. So you not only triggers race man in you – but also learn something.

Download frågesportsappen Quizedo totally free today!
Småfixar

App Information of Quizedo - frågesport på Svenska

App Name Quizedo - frågesport på Svenska
Package Name com.quizedo.quizedo
Version
Rating ( 50 )
Size 47.6 MB
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Games, Trivia
Developer

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *